توسعه تجارت با انگلستان؛ موانع و راهکارها

 

کارشناسان وبینار:

آقای حامد ساده و آقای مجید امین زارع

مدیرعامل و مدیرمالی موسسه حقوقی MVCG - لندن

 

 

تاریخ و محل اجرا: ۲۶ دی ۱۳۹۵

 

"مطالب مورد بحث در وبینار امشب:
۱. اهمیت تمرکز بر تجارت بین انگلستان و ایران
۱.۱ چرا انگلستان؟
۱.۲ برگزیت
۲. روش‌های انجام تجارت در انگلستان
۳. اعتبار سنجی (Due Diligences) قبل از ملحق شدن و یا مشارکت با یک شرکت
۴. مالیات
۵. مشکلات بانکی
۶. ویزا
۷. جمع بندی
۸. پرسش و پاسخ."

 

آقای حامد ساده:

"من در طول توضیحاتم اعلام کردم که به لینک مراجعه کنید. متاسفانه وب سایت دولت در قسمت واردات خارج از EU تحت maintenance بود. من همه لینکها را به ترتیب وارد کردم.

Link 1: وب سایت دولت انگلستان
https://www.gov.uk/
Link 2: لیست ارگان‌های دولت انگلستان
https://www.gov.uk/government/organisations
link 3: HMRC سازمان مالیات
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
link 4: DIT
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
link 5: نحوه شروع واردات به انگلستان
https://www.great.gov.uk/?utm_source=newsletter&utm_medium=display&utm_content=&utm_campaign=EE
Link 6: https://www.gov.uk/starting-to-import
Link 7: https://www.gov.uk/starting-to-import/importing-from-noneu-countries
Link : 8: لیست نمایشگاهها
https://www.exhibitions.co.uk/find-an-event
Link 9: Target 2 لیست بانک‌های
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/participation/html/index.en.html
Link 10: Saffron
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/0910?currency=EUR
Link 11:
https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/blocking-statute_en
Link 12:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7e269692-5f29-4e82-82cb-c5794327b374"

وبینارهای بیشتر  

 

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.