شرایط واردات و صادرات حیوانات زنده

شرایط ورود و صدور حیوانات زنده قسمت اول کتاب تعرفه گمرکی مندرج در یادداشتهای فصل اول کتاب به شرح زیر می‌باشد:
۱- ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
۲- ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد.
۳- ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصراً از گمرکخانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند امکانپذیر خواهد بود.
۴- ورود حیوانات زنده مشمول ردیف های ۰۱۰۳۱۰۰۰ الی ۰۱۰۳۹۲۰۰ ممنوع می‌باشد.
۵- ورود سگ و گربه مموع است مگربرای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر سازمان دولتی ذیربط مجازخواهد بود.
۶- ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکیو محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

نحوه طبقه بندی موجودات و حیوانات زنده
حیوانات زنده حتما در یکی از فصول زیر قرار می‌گیرد.

الف) در فصل ۱ کتاب که دارای ۶ دسته کالایی زیر می‌باشد:
۰۱۰۱- اسب، الاغ، قاطر و استر زنده
۰۱۰۲- حیوانات زنده از نوع گاو
۰۱۰۳- حیوانات زنده از نوع خوک
۰۱۰۴- حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز
۰۱۰۵- ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار
۰۱۰۶- سایر حیوانات زنده

ب) در فصل ۳ کتاب ماهی ها و قشرداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات که شامل ۸ دسته کالایی است ردیفهای ۰۳۰۱ ، ۰۳۰۶ ، ۰۳۰۷ ، ۰۳۰۸ مربوط به جانداران و حیوانات زنده می‌باشد. ۸ دسته کالایی فصل ۳ عبارتند از:
۰۳۰۱- ماهی‌های زنده
۰۳۰۲- ماهی، تازه یا سرد کرده، به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول ۰۳۰۴
۰۳۰۳- ماهی یخ زده، به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول ۰۳۰۴
۰۳۰۴- فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه شده)، تازه، سرد کرده و یخ زده.
۰۳۰۵- ماهی خشک کرده، نمک زده یا در آب نمک، ماهی دودی، حتی پخته شده قبل یا در حین دودی کردن، آرد، زبره و بهم فشرده بصورت حبه از ماهی مناسب برای خوراک انسان
۰۳۰۶- قشرداران، حتی پوست کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک شده، نمک زده یا در آب نمک، قشرداران حتی پوست کنده و دودی شده، پخته شده در قبل یا در خلال فرایند دودی شدن، قشرداران، با پوست، پخته شده بصورت بخارپز و یا آب پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک، آرد زبره و بهم فشرده بصورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان
۰۳۰۷- صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود زده یا در آب نمک، صدف داران دودی شده، حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد زبره و بهم فشرده بصورت حبه از صدفداران مناسب برای مصرف انسانی
۰۳۰۸- بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم تنان و سخت پوستان، زنده، تازه و سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک، بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت پوست و نرم تنان بصورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن، آرد، زبره و بهم فشرده بصورت حبه از بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت پوستان و گرم تنان، مناسب برای مصرف انسانی
ج) موجودات ذره بینی کشت شده در ردیف ۳۰۰۲ از فصل ۳۰ کتاب قرار می‌گیرند.
د) حیوانات مربوط به سیرک و باغ وحش در ردیف ۹۵۰۸ از فصل ۹۵ کتاب جای می‌گیرند.

(منبع: turantrade.com)

 

 

 

 

logo-samandehi

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.

  info@import-export.ir

  +98-915-415-9252