ممنوعیت‌های كلی واردات و صادرات كالا

 

براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، ورود برخی كالاها و یا صدور آنها به طور كلی ممنوع است.‏ بعضی از این كالاها عبارتند از:‏
۱- مشروبات الكلی
۲- وسایل قمار
۳- اسلحه های سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره
٤- مواد مخدر
۵- نشریات، تصاویر، فیلم، عكس و هر كالایی كه مغایر شئونات مذهبی و ملی كشور باشد
٦- هرنوع نوشته مخالف مذهب رسمی كشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی
۷- سایر كالاهایی كه منع شرعی و قانونی دارند و یا ورود و صدور آنها موجب جدول تعرفه گمركی یا قوانین خاص ممنوع شناخته شده است.

كالاهای صادراتی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری می‌باشند. طبقه بندی كالاهای وارداتی و صادراتی براساس تعرفه "سیستم هماهنگ توصیف و كد گذاری كالا" انجام می‌گیرد. به كالای وارداتی حقوق گمركی و سود بازرگانی تعلق می‌گیرد كه میزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌گردد. مبنای پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی "ارزش گمركی" كالا می‌باشد.

"ارزش گمركی" عبارتست از بهای سیف (بهای خرید كالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می‌گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
(منبع: sobhanehonline.com)


 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.