یʘ ی ی ی یʿ

یٔ ی یی ی ی ی ی یʘ ʁٔ . یʘ ی یی یی ی ی ی یی ی坐ی ی یʘ . ۲۰۱۸ ی یی ی یʘ ی ی ۲۰۱۹ ی ۴۷ ی坐ی ی ی یʘ ۶۹ ی坐ی ی .
یʘ Ԙ 坘ѐیی یی ٔ ی ی ی. یی یʘ : ی یی ϡ ڝی ی ی ی یی ی坐ی . ٔ یʘ ʝ ی ی ی. یʘ ی ی ی ی .

یی  یʘ یϿ
ی ј ی.ی..ی یʘ ی یی: ی ǁ ی یʘ ی یی ی ی ی ϡ یی ی㝘ϝ ی坐. ј ۱۰۰ یی ی یʘ ی坐ی . ٔ ȝٔ ǁ ی 坘ی ی ی ی ۲۲ ٔ ی ی .
ڡ ی Șٔ ی ی یی ی ی.ی. ی یʘ ی ǁ یی ی ی . یی: ј یʘ ی ی یǡ یی ی ی یی . یی ییӡ ی塝 یǡ ی ی ی ی ی ی坐ی .
ʁ () ی یی یی یی Șی یʘ ی. ی یԐ ی ی ǁی ی ی ǁ ی . یی ǁی یѐ یԐ ۲۰۱۸ ی یی .

ѐ ی ی ј ی ی
ی ѡ یی ی ј ی یی: ی ѐ ی ی . یی ی ی ی坐ی . ی یی ی یی. ی ی یӘ ی یی. ǐ ȁیی ی坐ی ی ی ی ی ی坐ی ی. ۲۰ ی.
ی ی ی ی ǁی یی . ی ی یی ی ǁ یی: ی ی یی ی ی ی. ی . ی ی ی ی ј ϡ ی ی . јʝی ی ی ی یی.
یʘ یی ی ʝ ی ی ǐ Ԙ ی .
(: یی)


 

ی ی ی ی .

5px" dir="rtl">