گواهی اجباری صادرات به چین

 

ورود محصـولات ۱۹ گروه کالایی در ۱۳۲ طبقه بندی به چین منـوط به اخـذ گـواهی CCC یا China Compulsory Certification Mark است. این محصولات باید پیش از ورود به چین گواهی لازم را دریافت کنند و چنانچه فاقد گواهی مزبور باشند در مرز گمرکی متوقف شده و مشمول جریمه می‌شوند.
تعیین محصولات مشمول این گواهی، دریافت درخواست ها و صدور گواهی CCC توسط مرکز گواهی کیفیت چین (CQC) انجام می‌شود که تحت نظر سازمان گواهی و تأیید صلاحیت جمهوری خلق چین قرار دارد.

 

 

 

 

شرکتهای بازرسی جهت واردات
شرکتهای بازرسی جهت صادرات
استاندارد اجباری کالاهای وارداتی
کالاهای وارداتی مشمول استاندارد
کالاهای صادراتی مشمول استاندارد

 

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.