ممنوعیت‌های كلی واردات و صادرات كالا

 

طبق براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، ورود برخی كالاها و یا صدور آنها به طور كلی ممنوع است.‏ بعضی از این كالاها عبارتند از:‏
۱- مشروبات الكلی
۲- وسایل قمار
۳- اسلحه های سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره
٤- مواد مخدر
۵- نشریات، تصاویر، فیلم، عكس و هر كالایی كه مغایر شئونات مذهبی و ملی كشور باشد
٦- هرنوع نوشته مخالف مذهب رسمی كشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شؤون ملی
۷- سایر كالاهایی كه منع شرعی و قانونی دارند و یا ورود و صدور آنها موجب جدول تعرفه گمركی یا قوانین خاص ممنوع شناخته شده است.

كالاهای صادراتی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری می باشند. طبقه بندی كالاهای وارداتی و صادراتی براساس تعرفه "سیستم هماهنگ توصیف و كد گذاری كالا" انجام می گیرد. به كالای وارداتی حقوق گمركی و سود بازرگانی تعلق می گیرد كه میزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می گردد. مبنای پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی "ارزش گمركی" كالا می باشد.

"ارزش گمركی" عبارتست از بهای سیف (بهای خرید كالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و كلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به كالا و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

 

منبع : sobhanehonline.com
 

 

     
     
 

+98-51-38849939      +98-90-38849939      info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.