شرایط واردات و صادرات حیوانات زنده

 

شرایط ورود و صدور حیوانات زنده قسمت اول کتاب تعرفه گمرکی مندرج در یادداشتهای فصل اول کتاب به شرح زیر می‌باشد:
۱- ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
۲- ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد.
۳- ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصراً از گمرکخانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند امکانپذیر خواهد بود.
۴- ورود حیوانات زنده مشمول ردیف های ۰۱۰۳۱۰۰۰ الی ۰۱۰۳۹۲۰۰ ممنوع می‌باشد.
۵- ورود سگ و گربه مموع است مگربرای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر سازمان دولتی ذیربط مجازخواهد بود.
۶- ورود و صدور موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکیو محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفادقانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

نحوه طبقه بندی موجودات و حیوانات زنده
حیوانات زنده حتما در یکی از فصول زیر قرار می‌گیرد.

الف) در فصل ۱ کتاب که دارای ۶ دسته کالایی زیر می‌باشد:
۰۱۰۱- اسب، الاغ، قاطر و استر زنده
۰۱۰۲- حیوانات زنده از نوع گاو
۰۱۰۳- حیوانات زنده از نوع خوک
۰۱۰۴- حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز
۰۱۰۵- ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار
۰۱۰۶- سایر حیوانات زنده

ب) در فصل ۳ کتاب ماهی ها و قشرداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات که شامل ۸ دسته کالایی است ردیفهای ۰۳۰۱ ; ۰۳۰۶; ۰۳۰۷; ۰۳۰۸ مربوط به جانداران و حیوانات زنده می‌باشد. ۸ دسته کالایی فصل ۳ عبارتند از:
۰۳۰۱- ماهی های زنده
۰۳۰۲- ماهی، تازه یا سرد کرده، به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت های گوشتی ماهی مشمول ۰۳۰۴
۰۳۰۳- ماهی یخ زده، به استثنای فیله ماهی و سایر قسمت های گوشت ماهی های مشمول ۰۳۰۴
۰۳۰۴- فیله ماهی و سایر قسمتهای گوشتی ماهی (حتی قیمه شده)، تازه، سرد کرده و یخ زده.
۰۳۰۵- ماهی خشک کرده، نمک زده یا در آب نمک ، ماهی دودی، حتی پخته شده قبل یا در حین دودی کردن; آرد، زبره و بهم فشرده بصورت حبه از ماهی مناسب برای خوراک انسان
۰۳۰۶- قشرداران، حتی پوست کنده، زنده،تازه، سرد، منجمد، خشک شده، نمک زده یا در آب نمک; قشرداران حتی پوست کنده و دودی شده، پخته شده در قبل یا در خلال فرایند دودی شدن; قشرداران، با پوست، پخته شده بصورت بخارپز و یا آب پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک ; آرد زبره و بهم فشرده بصورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان
۰۳۰۷- صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود زده یا در آب نمک; صدف داران دودی شده، حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن; آرد زبره و بهم فشرده بصورت حبه از صدفداران مناسب برای مصرف انسانی
۰۳۰۸- بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم تنان و سخت پوستان، زنده، تازه و سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک; بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت پوست و نرم تنان بصورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن; آرد، زبره و بهم فشرده بصورت حبه از بی مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت پوستان و گرم تنان، مناسب برای مصرف انسانی

ج) موجودات ذره بینی کشت شده در ردیف ۳۰۰۲ از فصل ۳۰ کتاب قرار  می‌گیرند.

د) حیوانات مربوط به سیرک و باغ وحش در ردیف ۹۵۰۸ از فصل ۹۵ کتاب جای  می‌گیرند.
(منبع: turantrade.com)

 

 

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.