مقررات واردات و صادرات

 قسمت اول:  حیوانات زنده، محصولات حیوانی

 قسمت دوم محصولات نباتی

 قسمت سوم:  چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های...

 قسمت چهارم:  محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و...

 قسمت پنجم محصولات معدنی

 قسمت ششم:  محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

 قسمت هفتم:  مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء...

 قسمت هشتم:  پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء

 قسمت نهم:  چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای،...

 قسمت دهم:  خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت

 قسمت یازدهم:  مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

 قسمت دوازدهم:  کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه،...

 قسمت سیزدهم:  مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا,...

 قسمت چهاردهم:  مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات...

 قسمت پانزدهم:  فلزات معمولی و مصنوعات آنها

 قسمت شانزدهم:  ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و...

 قسمت هفدهم:  وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

 قسمت هجدهم:  آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...

 قسمت نوزدهم:  اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

 قسمت بیستم:  کالاها و مصنوعات گوناگون

 قسمت بیست و یکم:  اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

ضمائم شماره 6 - 1

ضمائم شماره 8 - 7

 

منبع: tpo.ir

 

 

 
 

+98-51-38849939  +98-90-38849939  info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.