کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸

 

مقررات صادرات و واردات
قسمت اول - حیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم - محصولات نباتی
قسمت سوم - چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های...
قسمت چهارم - محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و...
قسمت پنجم - محصولات معدنی
قسمت ششم - محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم - مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء...
قسمت هشتم - پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهم - چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای،...
قسمت دهم - خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهم - مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهم - کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه،...
قسمت سیزدهم - مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا...
قسمت چهاردهم - مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات...
قسمت پانزدهم - فلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهم - ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و...
قسمت هفدهم - وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم - آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
قسمت نوزدهم - اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم - کالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم - اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
ضمائم شماره ۱-۶
ضمائم شماره ۷-۸


 

 

تمام حقوق این وبسایت متعلق به پایگاه خبری واردات و صادرات است.