این کتاب صوتی با هدف حمایت از شرکتها و بازرگانان ایرانی برای ورود و کسب موفقیت بیشتر در بازارهای جهانی تهیه شده است. در این کتاب دکتر "رضا پدیدار"؛ استاد و مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی، درباره راهکارهای عملی تجارت با تاجیکستان و البته اطلاعات کلی این کشور توضیحات کاملی را ارایه می کنند. تاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای میانه است. این کشور از جنوب با افغانستان، از باختر غرب با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان، و از خاور شرق با چین همسایه است. تاجیکستان یک کشور محاط در خشکی است که در گذشته راه ابریشم از آن گذر می‌کرده است. پهناوری تاجیکستان ۱۴۳۱۰۰ کیلومتر مربع  است.

این کشور، کوهستانی و پربارش است و منابع آب فراوانی دارد. برآورد جمعیت در سال ۱۳۸۷ ۷۲۱۵۷۰۰ نفر است که حدود ۸۰% مردم، تاجیک هستند. این تعداد به فارسی دری سخن می‌گویند.  ۱۵% ازبک و سایر مردم روس، اوکراینی، چینی، کره‌ای، تاتار هستند. دین بیشتر مردم اسلام است که بیشتر اهل تسنن و البته شامل اقلیت قابل توجه شیعه اسماعیلی هم هستند. تاریخ و فرهنگ تاجیکستان با ایران اشتراکات بسیاری دارد. در دوران پیش از اسلام، تاجیکستان جزئی از ایران بود. پس از اسلام، سرزمین خراسان بزرگ از جمله تاجیکستان زنده کننده فرهنگ ایرانی و به وجود آورنده زبان فارسی دری بود که جانشین زبان پهلوی شد. نخستین شاعران پارسی زبان از این ناحیه به پا خاستند، به ویژه رودکی؛ پدر شعر فارسی محسوب می شود .همچنین در نخستین سده‌های هجری، خراسان و ماوراالنهر مهد تمدن و علوم اسلامی بودند و بزرگانی نظیر "ابن سینا "و "فارابی "رورش یافتند. پایتخت تاجیکستان شهر "دوشنبه"و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی است، هرچند زبان روسی نیز کاربرد گسترده بازرگانی و حکومتی دارد .پول تاجیکستان، سامانی نام دارد. این کشور در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی  ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروی، استقلال یافت. حکومت تاجیکستان، جمهوری و رئیس جمهور کنونی این کشور امامعلی رحمان است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون بر سر قدرت است. تاجیکستان روابط خوبی با ایران دارد و ارتباطات دو کشور روز به روز بیشتر و عمیقتر می‌شود. سرزمین سغد باستان که سرزمین کنونی تاجیکستان را دربر می‌گیرد، در زمان داریوش یکم به جزئی از امپراتوری هخامنشی تبدیل شد. پس از یورش اسکندر مقدونی، تاجیکستان به ترتیب جزئی از پادشاهی‌های سلوکی، اشکانی، کوشان و ساسانی بوده است. مجسمه ولادیمیر لنین، از رهبران شوروی سابق، در شهر دوشنبه در سال ۷۱۵ میلادی در زمان امویان، این سرزمین به تصرف عرب‌ها درآمد و مردم تاجیک دین اسلام را پذیرفتند. پس از اسلام تاجیکستان تبدیل به مهد زبان فارسی دری و فرهنگ و علوم گوناگون شد. در سده دهم میلادی، تاجیکستان جزئی از قلمروی سامانیان بود. پس از سامانیان، تاجیکستان به ترتیب جزئی از حکومتهای غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهیان، مغول، تیموریان و ازبک بوده است.....

منبع: iranseda.ir

 

 

 

     
 

+98-51-38849939  +98-90-38849939  info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.