کتاب صوتی حاضر دربرگیرنده اطلاعاتی جامع و کامل درباره نحوه تجارت با کشور قزاقستان است. در ابتدای کتاب وضعیت جغرافیایی و حال و هوای فرهنگی و اجتماعی و... قزاقستان تشریح شده تا مخاطب به‌خوبی با فضای این کشور آشنا شود. این کتاب یکی از مجموعه کتاب‌های صوتی درباره راهنمای تجارت با کشورهای مختلف است. مساحت: ۲۷۱۷۳۰۰کیلومتر مربع (بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی و قفقاز و دومین کشوراتحاد جماهیر شوروی سابق) پایتخت این کشور آستانه است. موقعیت جغرافیایی: قزاقستان از شمال به روسیه، از شرق به چین، از جنوب به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از غرب به دریای خزر محدود می‌شود. مرز ساحلی با دریای خزر ۱۹۰۰ کیلومتر است و از لحاظ تقسیمات کشوری دارای ۱۴ استان و جمعیتش بیش از ۱۵میلیون نفر است. براساس آخرین آمار دولت قزاقستان ۶/۵۱%از مردم این کشور مسلمانند. اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و گرایش دولت به خصوص‌ سازی و بر پایه نفت و گاز، منابع معدنی و کشاورزی استوار است....

منبع: iranseda.ir

 

 

 

     
 

+98-51-38849939  +98-90-38849939  info@import-export.ir

Copyright © All Rights Reserved.